Local News

NUG ၏ ကြေညာချက်ကြောင့် မအလ ဒစ်လည်နေပီ

NUG ၏ ေၾကညာခ်က္ေၾကာင့္ စစ္တပ္ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား လုံၿခဳံေရးအတြက္ ကင္းေစာင့္ခိုင္း၊ ေလယာဥ္သိုေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္ ေနရာစုံ CCTV မ်ားတပ္ဆင္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၄

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရက အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ ေလယာဥ္၊ ေရယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္၊ စက္ယာဥ္ယႏၲယားမ်ား ယူေဆာင္ျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား လုပ္ ေဆာင္ေပးလွ်င္ သိန္း ၂၀၀၀ မွ သိန္း ၁ေသာင္းအထိ ခ်ီးျမႇင့္မည္ဟု ေၾကညာ ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီးေနာက္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအတြက္ လုံၿခဳံေရး မ်ား ခ်ေနရေၾကာင္း စစ္တပ္သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

စစ္ေကာင္စီက ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ေလယာဥ္မ်ား ထားရွိေသာ သိုေလွာင္႐ုံမ်ားတြင္ CCTV မ်ား ေနရာစုံ ထားရွိသည့္အျပင္ လုံၿခဳံေရးကင္းမ်ားပါ ထပ္မံခ်ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ “ေလယာဥ္႐ုံေတြမွာ CCTV တပ္တာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ေမွာ္ဘီ တိုက္ေလယာဥ္ ၂ စင္း ဗုံးခြဲကတည္းက ။ အခုေတာ့ ေထာင့္စုံေနရာစုံက ထပ္တပ္တယ္။ ေလ ယာဥ္ ႐ုံနဲ႔ သိုေလွာင္႐ုံေတြကို ကင္းေတြပါ ထပ္ခ်တယ္။ အခုက ဖ်က္ဆီးေပးရင္လည္း ဆုေငြ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးဆိုေတာ့ လုံၿခဳံေရး တင္းက်ပ္ထားတာ” ဟု တပ္တြင္း သတင္းရင္းျမစ္က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ စစ္ေကာင္စီက ေလတပ္အတြင္း စီနီယာအလိုက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ၎တို႔ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသူမ်ားကို ရာထူးတိုးေပးသည့္ စနစ္မ်ား က်င့္သုံးလာေၾကာင္း ေလတပ္ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Operation Spitfire ထံမွ သိရွိရသည္။

NUG က မည္သူမဆို-

(က) ျပည္သူလူထုအား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ အလ်ဥ္းမျပဳလုပ္ဘဲ၊ ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္၊ တိုက္ေရယာဥ္ႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္သို႔ ခိုလႈံလာလွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၁၀,၀၀၀။

(ခ) တိုက္ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္၊ ေထာက္ပို႔ေလယာဥ္၊ တိုက္ေရယာဥ္မ်ားအား အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္ အေျခစိုက္စခန္းတြင္ ရပ္နားထားစဥ္ အႀကီးစားပ်က္စီးမႈ ျဖစ္သည့္အထိ ဖ်က္ဆီးႏိုင္လွ်င္ တစ္စီးလွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္‌ ေဒၚလာ ၃ သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၆,၀၀၀။

(ဂ) အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ရန္ ပ်ံသန္း/ထြက္ခြာလာစဥ္ လမ္းခုလတ္၌ တနည္းနည္းျဖင့္ ပ်က္စီးေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ တစ္စီးလွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္း(သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၆,၀၀၀။

(ဃ) ပစ္မွတ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ ပ်ံသန္းလာၿပီး ျပည္သူလူထုအား ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္မႈမျပဳလုပ္ဘဲ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ ထိုးစိုက္ပ်က္က်ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္လွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၆,၀၀၀။

(င) ေလယာဥ္၊ ရဟတ္ယာဥ္၊ ေထာက္ပို႔ေလယာဥ္၊ တိုက္ေရယာဥ္မ်ားကို အႀကီးစား ပ်က္စီးသည္အထိ ပစ္ခတ္ေခ်မႈန္းႏိုင္လွ်င္ တစ္စီးလွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၆,၀၀၀။

(စ) တိုက္ေလယာဥ္ဆီ သိုေလွာင္ကန္မ်ားအား ထိေရာက္စြာ ေဖာက္ထုတ္၊ ဖ်က္ဆီးႏိုင္လွ်င္ တစ္ကန္လွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၂,၀၀၀။

(ဆ) အၾကမ္းဖက္စစ္တပ္၏ လက္နက္တိုက္၊ လက္နက္စက္႐ုံမ်ားအား ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီး ႏိုင္လွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၂,၀၀၀။

(ဇ) ေျမျပင္ထိုးစစ္တြင္ အသုံးျပဳေသာ တင့္ကား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔ရင္ခြင္ သို႔ ခိုလႈံလာလွ်င္ တစ္စီးလွ်င္ ဆုေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ သိန္း (သို႔) ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၂,၀၀၀။

(ဈ) တင့္ကား၊ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအား လုံးဝျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ မရသည္အထိ ပစ္ခတ္ ေခ်မႈန္းႏိုင္လွ်င္ တစ္စီးလွ်င္ ဆုေငြအေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ သိန္း (သို႔) ျမန္မာ က်ပ္ေငြ သိန္း ၂,၀၀၀။

(၅) ဆုခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ားအား အခ်က္အလက္ ခိုင္လုံစြာ တင္ျပႏိုင္သည့္ အစုအဖြဲ႕လိုက္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

(၆) ဤအမိန႔္အရ ခ်ီးျမႇင့္သည့္ ဆုေၾကးေငြမ်ားလက္ခံရယူျခင္းႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအား The Public Property Protection Act-1947 အရ တရားစြဲဆို၊ အေရးယူ၊ အျပစ္ေပးခံရျခင္း မရွိေစရ။

(၇) ဤအမိန႔္အား The Public Property Protection Act-1947, Section 3(b) ပါ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ထုတ္ျပန္ေၾကာင္း တရားဝင္ အမိန႔္ေၾကညာခ်က္ ဧၿပီလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အမိန႔္ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

NUG ၏ ကြေညာချက်ကြောင့် စစ်တပ်ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်များ လုံခြုံရေးအတွက် ကင်းစောင့်ခိုင်း၊ လေယာဉ်သိုလှောင်ရုံများတွင် နေရာစုံ CCTV များတပ်ဆင်

ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၂၄

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လေယာဉ်၊ ရေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ စက်ယာဉ်ယန္တယားများ ယူဆောင်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများ လုပ် ဆောင်ပေးလျှင် သိန်း ၂၀၀၀ မှ သိန်း ၁သောင်းအထိ ချီးမြှင့်မည်ဟု ကြေညာ ချက် ထုတ်ပြန်ပြီးနောက် ရဟတ်ယာဉ်နှင့်တိုက်လေယာဉ်များအတွက် လုံခြုံရေး များ ချနေရကြောင်း စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှ သိရှိရသည်။

စစ်ကောင်စီက ရဟတ်ယာဉ်နှင့်လေယာဉ်များ ထားရှိသော သိုလှောင်ရုံများတွင် CCTV များ နေရာစုံ ထားရှိသည့်အပြင် လုံခြုံရေးကင်းများပါ ထပ်မံချထားကြောင်း သိရှိရသည်။ “လေယာဉ်ရုံတွေမှာ CCTV တပ်တာ ဖေဖော်ဝါရီလ မှော်ဘီ တိုက်လေယာဉ် ၂ စင်း ဗုံးခွဲကတည်းက ။ အခုတော့ ထောင့်စုံနေရာစုံက ထပ်တပ်တယ်။ လေ ယာဉ် ရုံနဲ့ သိုလှောင်ရုံတွေကို ကင်းတွေပါ ထပ်ချတယ်။ အခုက ဖျက်ဆီးပေးရင်လည်း ဆုငွေ ဘယ်လောက်ရမယ်ဆိုတာမျိုးဆိုတော့ လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ထားတာ” ဟု တပ်တွင်း သတင်းရင်းမြစ်က ပြောဆိုသည်။

ထို့ပြင် စစ်ကောင်စီက လေတပ်အတွင်း စီနီယာအလိုက်မဟုတ်တော့ဘဲ ၎င်းတို့ ယုံကြည်စိတ်ချရသူများကို ရာထူးတိုးပေးသည့် စနစ်များ ကျင့်သုံးလာကြောင်း လေတပ် သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သော Operation Spitfire ထံမှ သိရှိရသည်။

NUG က မည်သူမဆို-

(က) ပြည်သူလူထုအား ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု အလျဉ်းမပြုလုပ်ဘဲ၊ လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ တိုက်ရေယာဉ်နှင့်တကွ ပြည်သူ့ရင်ခွင်သို့ ခိုလှုံလာလျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၁၀,၀၀၀။

(ခ) တိုက်လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ထောက်ပို့လေယာဉ်၊ တိုက်ရေယာဉ်များအား အကြမ်းဖက်စစ်တပ် အခြေစိုက်စခန်းတွင် ရပ်နားထားစဉ် အကြီးစားပျက်စီးမှု ဖြစ်သည့်အထိ ဖျက်ဆီးနိုင်လျှင် တစ်စီးလျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်‌ ဒေါ်လာ ၃ သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၆,၀၀၀။

(ဂ) အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရန် ပျံသန်း/ထွက်ခွာလာစဉ် လမ်းခုလတ်၌ တနည်းနည်းဖြင့် ပျက်စီးစေရန် စွမ်းဆောင်နိုင်လျှင် တစ်စီးလျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သိန်း(သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၆,၀၀၀။

(ဃ) ပစ်မှတ်သို့ ရောက်ရှိအောင် ပျံသန်းလာပြီး ပြည်သူလူထုအား ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်မှုမပြုလုပ်ဘဲ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထိုးစိုက်ပျက်ကျအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃ သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၆,၀၀၀။

(င) လေယာဉ်၊ ရဟတ်ယာဉ်၊ ထောက်ပို့လေယာဉ်၊ တိုက်ရေယာဉ်များကို အကြီးစား ပျက်စီးသည်အထိ ပစ်ခတ်ချေမှုန်းနိုင်လျှင် တစ်စီးလျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၆,၀၀၀။

(စ) တိုက်လေယာဉ်ဆီ သိုလှောင်ကန်များအား ထိရောက်စွာ ဖောက်ထုတ်၊ ဖျက်ဆီးနိုင်လျှင် တစ်ကန်လျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၂,၀၀၀။

(ဆ) အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ လက်နက်တိုက်၊ လက်နက်စက်ရုံများအား ဖောက်ခွဲဖျက်ဆီး နိုင်လျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၂,၀၀၀။

(ဇ) မြေပြင်ထိုးစစ်တွင် အသုံးပြုသော တင့်ကား၊ သံချပ်ကာယာဉ်များနှင့်အတူ ပြည်သူ့ရင်ခွင် သို့ ခိုလှုံလာလျှင် တစ်စီးလျှင် ဆုငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သိန်း (သို့) မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း ၂,၀၀၀။

(ဈ) တင့်ကား၊ သံချပ်ကာယာဉ်များအား လုံးဝပြန်လည်အသုံးပြု၍ မရသည်အထိ ပစ်ခတ် ချေမှုန်းနိုင်လျှင် တစ်စီးလျှင် ဆုငွေအမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သိန်း (သို့) မြန်မာ ကျပ်ငွေ သိန်း ၂,၀၀၀။

(၅) ဆုချီးမြှင့်ငွေများအား အချက်အလက် ခိုင်လုံစွာ တင်ပြနိုင်သည့် အစုအဖွဲ့လိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးချင်းဖြစ်စေ ခံစားခွင့် ရှိသည်။

(၆) ဤအမိန့်အရ ချီးမြှင့်သည့် ဆုကြေးငွေများလက်ခံရယူခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ချက်များအား The Public Property Protection Act-1947 အရ တရားစွဲဆို၊ အရေးယူ၊ အပြစ်ပေးခံရခြင်း မရှိစေရ။

(၇) ဤအမိန့်အား The Public Property Protection Act-1947, Section 3(b) ပါ ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ ထုတ်ပြန်ကြောင်း တရားဝင် အမိန့်ကြေညာချက် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။