Knowledge

“ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးပါပြီ။ မီးတိုင်လည်းစိုက်ပြီးပါပြီ …ဆိုတဲ့ မြေကွက်တွေဝယ်မယ်ဆိုရင် . .ဒါလေးအရင်ဖတ်ပါ”

ေျမကြက္ဝယ္ခ်င္တယ္။ခိုင္မာမႈရွိပါ့မလားသိခ်င္သူမ်ားအတြက္ေလ့လာရန္အိမ္ေဆာက္ဘို႔ေျမဝယ္မယ္ဆိုရင္

ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ က်ၿပီးပါၿပီ။

မီးတိုင္လည္းစိုက္ၿပီးပါၿပီ ။

အရႈပ္အရွင္းတာဝန္ယူုပါတယ္ ။

အရႈပ္အရွင္းျဖစ္ခဲ့ရင္၂ဆျပန္ေလ်ာ္ပါ့မယ္လို႔စာခ်ဳပ္ထဲထည့္ခ်ဳပ္ထားပါတယ္။ဘာညာ …မက္လုံးေတြေပါ့ဗ်ာ။

ကုမၸဏီ /ေငြရွင္ေၾကးရွင္ကလယ္ကြက္ေတြကိုဧကနဲ႔ဝယ္ေပသတ္မွတ္ၿပီးအကြက္႐ိုက္ေရာင္း။

ကိုယ့္ပိုက္ဆံဟာေႂကြပန္းကန္ေစ့မဟုတ္ေလေတာ့ခံရၿပီဆိုရင္နစ္နာမယ္။

လွ်ပ္စစ္ဌာနအေနနဲ႔ဓာတ္မီးတိုင္ဆြဲႏိုင္တဲ့အကြာအေဝးလည္းရွိမယ္ေပးႏိုင္တဲ့လွ်ပ္စစ္ပမာဏကလည္းရွိရင္မူအရေပးမွာဘဲ။လူေနခြင့္ရွိတဲ့ေျမေနရာမွာေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ဟုတ္မဟုတ္စဥ္းစားမွာမဟုတ္။

သူ႔ဌာနနဲ႔သူသူ႔လုပ္ပိုင္ခြင့္နဲ႔သူေလ။အမႈထဲသူ႔ဆြဲထည့္လို႔မရ။ဒါကိုသေဘာေပါက္ထားရမယ္။ၿပီးေတာ့ယခင္မူ ကလယ္ေျမကိုအိမ္ေဆာက္လို႔ရတယ္ေျပာေရာင္းရင္

လိမ္ေရာင္းတယ္ဆိုၿပီးတရားစြဲလို႔ရေပမယ့္ျပင္ဆင္ခ်က္ဥပေဒသစ္အရလယ္ေျမကိုလက္ရွိပိုင္ရွင္အမည္ေပါက္ကအိမ္ေဆာက္ေနရင္ လယ္ပိုင္ျဖစ္ေနၿပီးလယ္မလုပ္ဘဲအိမ္ေဆာက္ေနတဲ့အတြက္လက္ရွိအမည္ေပါက္ပိုင္ရွင္ကိုလည္းအေရးယူရေတာ့မွာျဖစ္ေၾကာင္းဥပေဒသစ္ထုတ္ထားေတာ့ငါ့လက္ကလြတ္ႁပြတ္။

ပိုင္ရွင္အမည္ေျပာင္းပါတခါတည္းစီစဥ္ေပးပါ့မယ္ဆိုၿပီးတက္သုတ္႐ိုက္ဂ်င္းထည့္ပါေလေရာ။ကိုယ့္အမည္ေျပာင္းပါ စီစဥ္ေပးၿပီးသားဆိုၿပီးေက်းဇူးရွင္မထင္နဲ႔။

ေနာက္လူရွင္း မူအရပိုင္ရွင္သစ္မျဖစ္ျဖစ္အာင္ထိုးထည့္တာဘဲ။ပုံစံ-၁၀၅ ဆိုတာကေျမပုံဘဲေျမအသုံးျပဳေနသူေနရာျပေျမပုံဥယွ်ာဥ္ၿခံေျမကိုအစိုးရဆီကငွါးရမ္းအခြန္ေဆာင္စိုက္ပ်ိဳးစားသူ အတြက္လည္းပုံစံ-၁၀၅ ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။ဘိုးဘြားပိုင္ေျမသမားလည္းပုံစံ-၁၀၅ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။

ဂရံေျမသမားလည္းပုံစံ-၁၀၅ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။တပ္သိမ္းေျမလည္းပုံစံ-၁၀၅ထုတ္လို႔ရတာဘဲ။ေခတ္စကားနဲ႔ေျပာရရင္locationေပါ့ဗ်ာ။ပုံစံ-၇ ကေတာ့သီးျခားရွင္းမေနေတာ့ပါဘူး။လယ္ယာေျမ(ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအပါအဝင္)ဆိုင္ရာဆိုင္ရာပုံစံတစ္ခုဆိုပါေတာ့။

လယ္ေျမအတြက္လည္းပုံစံ-၇ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမအတြက္လည္းပုံစံ-၇ပါဘဲလူေနဘို႔မဟုတ္။စိုက္ပ်ိဳးေျမအတြက္ပါ။တခ်ိဳ႕မ်ားက်ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမကိုတန္ဘိုးနည္းဘိလပ္ေျမအုတ္ေတြနဲ႔ၿခံဝင္းခတ္အကြက္႐ိုက္ၿပီးအိမ္ေဆာက္ေနလို႔ရသေယာင္ဂြင္က႐ိုက္ေသးသဗ်။

႐ြာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမဆိုရင္ေတာ့အျခားနည္းသုံးခြင့္ေလွ်ာက္။တိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမအျဖစ္ေျပာင္းၿပီးမွအိမ္ေဆာက္ေနခြင့္ရသဗ်။လယ္ေျမပုံစံမ်ားကိုဗဟုသုတအျဖစ္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

( လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ပုံစံမ်ား )

ပုံစံ(၁) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ။

ပုံစံ(၂) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ကန႔္ကြက္လိုသူတို႔က ကန႔္ကြက္ႏိုင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ။

ပုံစံ (၂-က) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ကန႔္ကြက္လိုသူတို႔က ကန႔္ကြက္ႏိုင္ရန္ ထုတ္ဆင့္သည့္ ေၾကာ္ျငာစာ။

ပုံစံ(၃) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မွတ္ပုံတင္စာရင္း။

ပုံစံ(၄) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ စစ္ေဆးခ်က္။

ပုံစံ(၅) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားမွတ္ပုံတင္စာရင္း။

ပုံစံ(၆) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိရန္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္း။

ပုံစံ(၇) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳ လက္မွတ္။

ပုံစံ(၈) လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရလိုေၾကာင္းေလွ်ာက္လႊာကို ျငင္းပယ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ။

ပုံစံ(၉) လယ္ယာေျမ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိသူအမည္ေျပာင္းလဲေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာ ။

ပုံစံ(၁၀) ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို လယ္ယာေျမအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ေလွ်ာက္လႊာ ။

ပုံစံ(၁၁) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံစာရင္း ။

ပုံစံ(၁၂) နစ္နာေၾကးႏွင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ တြက္ခ်က္မႈ။

ပုံစံ(၁၃) အျခားသီးႏွံေျပာင္းလဲ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန႔္။

ပုံစံ(၁၄) လယ္ယာေျမ အျခားနည္းအသုံးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(နယ္မွာရခ်င္ရမယ္။ရန္ကုန္တိုင္းမွာလုံးဝခြင့္မျပဳ)(ရန္ကုန္တိုင္းမွာအျခားနည္းသုံးခြင့္က႐ြာထဲေရာက္ေနတဲ့။႐ြာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြကိုအိမ္ေဆာက္ေနဘို႔တိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမေလွ်ာက္ရင္ခြင့္ျပဳတယ္။

လယ္ေျမကေတာ့ေဆာရီး)

ပုံစံ(၁၅) လယ္ယာေျမမွတစ္ပါး အျခားနည္းျဖင့္ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳမိန႔္ ။(ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမေတြကိုတိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမေလွ်ာက္ၿပီးအိမ္ေဆာက္ေနမယ္ဆိုဒီပုံစံသုံးၿပီးခြင့္ျပဳတယ္။ဒါကလည္း႐ြာနဲ႔ဆက္စပ္ေနမွေနာ္။သီးျခားႀကီးျဖစ္ေနရင္တိုးခ်ဲ႕႐ြာေျမေလွ်ာက္မရဘူး)

ပုံစံ(၁၆) လယ္ယာေျမအား အျခားနည္းျဖင့္အသုံးခ်ရန္ခြင့္ျပဳၿပီး ကိစၥရပ္အေပၚ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္အေျခအေန။

ပုံစံ(၁၇) ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ ေျမႏုကြၽန္းေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မွတ္ပုံစာရင္း။လယ္သမားအခ်င္းလယ္ေရာင္းေတာ့လယ္ဝယ္သူကပုံစံ-၉နဲ႔ပိုင္ရွင္အမည္ေျပာင္းတဲ့လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အရလုပ္တာကိုေရာႀကိတ္ၿပီးအမည္ေျပာင္းပါတခါတည္းေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္ဆိုၿပီးဖိန္႔ေသးသဗ်။

ဥပေဒပညာရွင္အႀကံျပဳတဲ့အိမ္ေဆာက္ဘို႔ဝယ္သင့္တဲ့ေျမကေတာ့

-ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ

ဂရံေျမ

ပါမစ္ေျမ

႐ြာေျမ

႐ြာ / ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဥယ်ာဥ္ၿခံေျမ

(ဘာေျမျဖစ္ျဖစ္အေထာက္အထားမရွိေလနဲ႔ေလွ်ာက္ေျပာေနရင္မယုံပါနဲ႔)

Crd:မူရင္းေရးသားသူအား crdေပးပါသည္။

မြေကွက်ဝယ်ချင်တယ်။ခိုင်မာမှုရှိပါ့မလားသိချင်သူများအတွက်လေ့လာရန်အိမ်ဆောက်ဘို့မြေဝယ်မယ်ဆိုရင်

ပုံစံ -၇/ပုံစ-၁၀၅ ကျပြီးပါပြီ။

မီးတိုင်လည်းစိုက်ပြီးပါပြီ ။

အရှုပ်အရှင်းတာဝန်ယူုပါတယ် ။

အရှုပ်အရှင်းဖြစ်ခဲ့ရင်၂ဆပြန်လျော်ပါ့မယ်လို့စာချုပ်ထဲထည့်ချုပ်ထားပါတယ်။ဘာညာ …မက်လုံးတွေပေါ့ဗျာ။

ကုမ္ပဏီ /ငွေရှင်ကြေးရှင်ကလယ်ကွက်တွေကိုဧကနဲ့ဝယ်ပေသတ်မှတ်ပြီးအကွက်ရိုက်ရောင်း။

ကိုယ့်ပိုက်ဆံဟာကြွေပန်းကန်စေ့မဟုတ်လေတော့ခံရပြီဆိုရင်နစ်နာမယ်။

လျှပ်စစ်ဌာနအနေနဲ့ဓာတ်မီးတိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့အကွာအဝေးလည်းရှိမယ်ပေးနိုင်တဲ့လျှပ်စစ်ပမာဏကလည်းရှိရင်မူအရပေးမှာဘဲ။လူနေခွင့်ရှိတဲ့မြေနေရာမှာဆောက်ထားတဲ့အိမ်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားမှာမဟုတ်။

သူ့ဌာနနဲ့သူသူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့သူလေ။အမှုထဲသူ့ဆွဲထည့်လို့မရ။ဒါကိုသဘောပေါက်ထားရမယ်။ပြီးတော့ယခင်မူ ကလယ်မြေကိုအိမ်ဆောက်လို့ရတယ်ပြောရောင်းရင်

လိမ်ရောင်းတယ်ဆိုပြီးတရားစွဲလို့ရပေမယ့်ပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေသစ်အရလယ်မြေကိုလက်ရှိပိုင်ရှင်အမည်ပေါက်ကအိမ်ဆောက်နေရင် လယ်ပိုင်ဖြစ်နေပြီးလယ်မလုပ်ဘဲအိမ်ဆောက်နေတဲ့အတွက်လက်ရှိအမည်ပေါက်ပိုင်ရှင်ကိုလည်းအရေးယူရတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဥပဒေသစ်ထုတ်ထားတော့ငါ့လက်ကလွတ်ပြွတ်။

ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းပါတခါတည်းစီစဉ်ပေးပါ့မယ်ဆိုပြီးတက်သုတ်ရိုက်ဂျင်းထည့်ပါလေရော။ကိုယ့်အမည်ပြောင်းပါ စီစဉ်ပေးပြီးသားဆိုပြီးကျေးဇူးရှင်မထင်နဲ့။

နောက်လူရှင်း မူအရပိုင်ရှင်သစ်မဖြစ်ဖြစ်အာင်ထိုးထည့်တာဘဲ။ပုံစံ-၁၀၅ ဆိုတာကမြေပုံဘဲမြေအသုံးပြုနေသူနေရာပြမြေပုံဥယျှာဉ်ခြံမြေကိုအစိုးရဆီကငှါးရမ်းအခွန်ဆောင်စိုက်ပျိုးစားသူ အတွက်လည်းပုံစံ-၁၀၅ ထုတ်လို့ရတာဘဲ။ဘိုးဘွားပိုင်မြေသမားလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။

ဂရံမြေသမားလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။တပ်သိမ်းမြေလည်းပုံစံ-၁၀၅ထုတ်လို့ရတာဘဲ။ခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်locationပေါ့ဗျာ။ပုံစံ-၇ ကတော့သီးခြားရှင်းမနေတော့ပါဘူး။လယ်ယာမြေ(ဥယျာဉ်ခြံမြေအပါအဝင်)ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုဆိုပါတော့။

လယ်မြေအတွက်လည်းပုံစံ-၇ဥယျာဉ်ခြံမြေအတွက်လည်းပုံစံ-၇ပါဘဲလူနေဘို့မဟုတ်။စိုက်ပျိုးမြေအတွက်ပါ။တချို့များကျဥယျာဉ်ခြံမြေကိုတန်ဘိုးနည်းဘိလပ်မြေအုတ်တွေနဲ့ခြံဝင်းခတ်အကွက်ရိုက်ပြီးအိမ်ဆောက်နေလို့ရသယောင်ဂွင်ကရိုက်သေးသဗျ။

ရွာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေဆိုရင်တော့အခြားနည်းသုံးခွင့်လျှောက်။တိုးချဲ့ရွာမြေအဖြစ်ပြောင်းပြီးမှအိမ်ဆောက်နေခွင့်ရသဗျ။လယ်မြေပုံစံများကိုဗဟုသုတအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

( လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံများ )

ပုံစံ(၁) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ။

ပုံစံ(၂) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။

ပုံစံ (၂-က) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် အမည်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်ထားခြင်းကို ကန့်ကွက်လိုသူတို့က ကန့်ကွက်နိုင်ရန် ထုတ်ဆင့်သည့် ကြော်ငြာစာ။

ပုံစံ(၃) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် လျှောက်လွှာ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။

ပုံစံ(၄) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် စစ်ဆေးချက်။

ပုံစံ(၅) လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသူများမှတ်ပုံတင်စာရင်း။

ပုံစံ(၆) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိရန်လျှောက်ထားချက်ကို ငြင်းပယ်ခံရသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်း။

ပုံစံ(၇) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြု လက်မှတ်။

ပုံစံ(၈) လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရလိုကြောင်းလျှောက်လွှာကို ငြင်းပယ်သော အကြောင်းကြားစာ။

ပုံစံ(၉) လယ်ယာမြေ လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိသူအမည်ပြောင်းလဲပေးရန် လျှောက်လွှာ ။

ပုံစံ(၁၀) မြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများကို လယ်ယာမြေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးရန်လျှောက်လွှာ ။

ပုံစံ(၁၁) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံစာရင်း ။

ပုံစံ(၁၂) နစ်နာကြေးနှင့် လျော်ကြေးပေးဆောင်ရန် တွက်ချက်မှု။

ပုံစံ(၁၃) အခြားသီးနှံပြောင်းလဲ စိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် ခွင့်ပြုမိန့်။

ပုံစံ(၁၄) လယ်ယာမြေ အခြားနည်းအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာ(နယ်မှာရချင်ရမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမှာလုံးဝခွင့်မပြု)(ရန်ကုန်တိုင်းမှာအခြားနည်းသုံးခွင့်ကရွာထဲရောက်နေတဲ့။ရွာနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုအိမ်ဆောက်နေဘို့တိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်ရင်ခွင့်ပြုတယ်။

လယ်မြေကတော့ဆောရီး)

ပုံစံ(၁၅) လယ်ယာမြေမှတစ်ပါး အခြားနည်းဖြင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုမိန့် ။(ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုတိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်ပြီးအိမ်ဆောက်နေမယ်ဆိုဒီပုံစံသုံးပြီးခွင့်ပြုတယ်။ဒါကလည်းရွာနဲ့ဆက်စပ်နေမှနော်။သီးခြားကြီးဖြစ်နေရင်တိုးချဲ့ရွာမြေလျှောက်မရဘူး)

ပုံစံ(၁၆) လယ်ယာမြေအား အခြားနည်းဖြင့်အသုံးချရန်ခွင့်ပြုပြီး ကိစ္စရပ်အပေါ် စိစစ်တွေ့ရှိချက်အခြေအနေ။

ပုံစံ(၁၇) ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် မြေနုကျွန်းမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံစာရင်း။လယ်သမားအချင်းလယ်ရောင်းတော့လယ်ဝယ်သူကပုံစံ-၉နဲ့ပိုင်ရှင်အမည်ပြောင်းတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အရလုပ်တာကိုရောကြိတ်ပြီးအမည်ပြောင်းပါတခါတည်းလျှောက်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးဖိန့်သေးသဗျ။

ဥပဒေပညာရှင်အကြံပြုတဲ့အိမ်ဆောက်ဘို့ဝယ်သင့်တဲ့မြေကတော့

-ဘိုးဘွားပိုင်မြေ

ဂရံမြေ

ပါမစ်မြေ

ရွာမြေ

ရွာ / ရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ဥယျာဉ်ခြံမြေ

(ဘာမြေဖြစ်ဖြစ်အထောက်အထားမရှိလေနဲ့လျှောက်ပြောနေရင်မယုံပါနဲ့)

Crd:မူရင်းရေးသားသူအား crdပေးပါသည်။