Local News

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ေနဝင္းေျမးဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ စိတ္ကေတာ့ တစ္စက္ေကာင္းတာမရွိေလာက္ပါဘူး

ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးမွ တစ္ခြန္းဆီေလာက္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုက္ပါ သူတို႔ရဲ႕ အ.က်င့္မေကာင္းမႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ရွဲေပးလိုက္ၾကပါ

႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္မွာ တင္ေပးထားပါတယ္

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ေနဝင္းေျမးဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ စိတ္ကေတာ့ တစ္စက္ေကာင္းတာမရွိေလာက္ပါဘူး

ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးမွ တစ္ခြန္းဆီေလာက္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုက္ပါ သူတို႔ရဲ႕ အ.က်င့္မေကာင္းမႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ရွဲေပးလိုက္ၾကပါ

႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္မွာ တင္ေပးထားပါတယ္

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ေနဝင္းေျမးဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ စိတ္ကေတာ့ တစ္စက္ေကာင္းတာမရွိေလာက္ပါဘူး

ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးမွ တစ္ခြန္းဆီေလာက္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုက္ပါ သူတို႔ရဲ႕ အ.က်င့္မေကာင္းမႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ရွဲေပးလိုက္ၾကပါ

႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္မွာ တင္ေပးထားပါတယ္

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ေနဝင္းေျမးဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ စိတ္ကေတာ့ တစ္စက္ေကာင္းတာမရွိေလာက္ပါဘူး

ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးမွ တစ္ခြန္းဆီေလာက္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုက္ပါ သူတို႔ရဲ႕ အ.က်င့္မေကာင္းမႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ရွဲေပးလိုက္ၾကပါ

႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္မွာ တင္ေပးထားပါတယ္

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ေနဝင္းေျမးဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ စိတ္ကေတာ့ တစ္စက္ေကာင္းတာမရွိေလာက္ပါဘူး

ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးမွ တစ္ခြန္းဆီေလာက္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုက္ပါ သူတို႔ရဲ႕ အ.က်င့္မေကာင္းမႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ရွဲေပးလိုက္ၾကပါ

႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္မွာ တင္ေပးထားပါတယ္

ကြၽန္႐ူး႐ူးေနၾကတာ ျမင္မေကာင္းဘူး ဆိုၿပီး ျပည္သူေတြကို ေစာ္ကားေျပာဆိုလိုက္တဲ့ ေအးေနဝင္း

ေနဝင္းေျမးဆိုတဲ့အတိုင္းပါပဲ စိတ္ကေတာ့ တစ္စက္ေကာင္းတာမရွိေလာက္ပါဘူး

ေသခ်ာၾကည့္ၿပီးမွ တစ္ခြန္းဆီေလာက္ ေမတၱာပို႔ေပးလိုက္ပါ သူတို႔ရဲ႕ အ.က်င့္မေကာင္းမႈေတြကို အမ်ားသိေအာင္ရွဲေပးလိုက္ၾကပါ

႐ုပ္သံဖိုင္ကိုေအာက္မွာ တင္ေပးထားပါတယ္