Local News

ျပည္တန္ပတၱျမား၊ ေကာ္ေဇာနီ၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ႐ူးသထက္႐ူးလာေသာ သာဝ

ျပည္တန္ပတၱျမား၊ ေကာ္ေဇာနီ၊ ဆင္ျဖဴေတာ္ႏွင့္ ႐ူးသထက္႐ူးလာေသာ သာဝ

လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အရင္အာဏာလုယူခဲ့သူမ်ားလက္ထက္တြင္ ဆင္ျဖဴမ်ား ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲဆိုသည့္အတိုင္း သာဝက သူ႔ဆင္ျဖဴမွာ ၾကန္အင္လကၡဏာ အားလုံးႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ ပထဆုံးဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္နက္အားကိုးျဖင့္ အာဏာလုယုခဲ့သူျဖစ္ေသာ္လည္း သာဝတစ္ေယာက္ လူထုေထာက္ခံမႈကိုေတာ့ လိုခ်င္သည္။ မတန္မရာမည္ေသာ္လည္း လိုခ်င္သည္ကေတာ့ မတန္တဆပင္။ တစ္တိုင္းတစ္ျပည္လုံး သာမက တစ္ကမာၻလုံးကပါ လက္ခံသူျဖစ္လိုသည္။

ရဟန္းရွင္လူအမ်ားက မရပ္မနား ပုန္ကန္ေတာ္လွန္ေနေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ကင္း ႏိုင္ငံ့အႀကီးအကဲ ႏွယ္ ျပဳမူလႈပ္ရွားသည္။ ရွည္လ်ားေထြျပားေသာ တိုင္းျပျပည္ျပဳမိန္႔ခြန္းႀကီးမ်ား မနားတမ္းေျပာသည္။

ဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တခမ္းတနားထုတ္ေဖာ္သည္။

မစားရဝခမန္း အပ္ေၾကာင္းထပ္ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း မည္သူမွ် နားမဝင္ေပ။

သာဝ အားမေလွ်ာ့ေပ။ လူသိရွင္ၾကား ဘုရင္႐ူး႐ူးလာသည္။ အခ်ိန္အခါအရ ေပၚထြက္လာသည့္ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တစ္ပါးႏွယ္ ပုံေဖာ္ေရး လန္ၾကဳတ္ဇာတ္လမ္းမ်ား ထုတ္ျပေတာ့သည္။

သာဝ၏ ေနာက္ဆုံးဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္မွာ ဆင္ျဖဴျဖစ္သည္။ ကုန္ေလၿပီးေသာ ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား လက္ထက္က ဇာတ္လမ္းေဟာင္းပင္။ ၾကန္အင္လကၡဏာ ကိုက္ညီျပည့္စုံေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္ေပၚထြန္း သည္ဟု သတင္းလႊင့္သည္။ ႏိုင္ငံပိုင္႐ုပ္သံမ်ားမွေန၍ ဖြယ္ဖြယ္ရာရာတင္ဆက္သည္။ သတင္းစာမ်ား တြင္ မ်က္ႏွာဖုံးသတင္းအျဖစ္ ေဖာ္ျပသည္။

လက္နက္အားကိုးျဖင့္ သာဝအရင္ အာဏာသိမ္းယူမ်ားလက္ထက္တြင္လည္း ထိုထိုေသာ ဆင္ျဖဴမ်ား ေပၚထြန္းခဲ့သည္။ အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲဆိုသည့္အတိုင္း သာဝကေတာ့ တမူထူးသည္။ ဆယ္ရက္ သား ဆင္ျဖဴေလးမွာ ထူးျခားၾကန္အင္လကၡဏာအားလုံးႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ ပထဆုံး ဆင္ျဖဴေတာ္ျဖစ္ သည္ဟု ဆိုသည္။

ယခင့္ယခင္ ေပၚခဲ့ေသာ ဆင္ျဖဴေတာ္မ်ားမွာ ၾကန္အင္လကၡဏာအားလုံးႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္း မရွိဘဲ သူ႔ ဆင္သည္သာ အျပည့္စုံဆုံးဟု ဝင့္ႂကြားသည္။ သက္ရွိထင္ရွား ေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ားကို သာဝက ကလိ ထိုးလိုက္ျခင္းပင္။

အာဏာသိမ္းကတည္းက အသံမၾကားရသည့္ ထိုေနာင္ေတာ္ႀကီးမ်ား အႏွစ္ႏွစ္အလလ ပစ္ပယ္ထား သည့္ ဆင္ျဖဴ႐ုံေျပးၾကည့္ရေတာ့မည့္ႏွယ္ပင္။

၃-၈-၂၀၂၂ ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ သာဝ ၏ ဆင္ျဖဴေတာ္

မၾကာမီက သာဝတစ္ေယာက္ ႏိုင္ငံရပ္ျခား တိုင္းျပည္တစ္ျပည္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အာဏာသိမ္းၿပီး ကတည္းက လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ႏိုင္ငံပင္ျဖစ္သည္။ သြားသာ သြားေသာ္ လည္း အေထြအထူးအေၾကာင္းျပစရာ မရွိေပ။

သာဝကလည္း အႀကံမနည္းလွေပ။ ဘုရားထီးတင္သြားသည္ဟု အေၾကာင္းျပသည္။ အမ်ားျပည္သူ လည္ပတ္ၾကည့္ရႈရာ ပန္းၿခံအတြင္း တည္ထားသည့္ဘုရားျဖစ္ေသာ္လည္း ဇဗၺဴတလူ မင္းတစ္ပါးက တည္သည့္ဘုရားႏွယ္ သာဝတို႔အဖြဲ႕က အမႊမ္းတင္သည္။

ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မင္းဆရာေျမႇာက္ထားသည့္ သာသနာပိုင္ဆရာေတာ္ႀကီးတခ်ိဳ႕လည္း ပင့္ေခၚသြားသည္။ မိမိတိုင္းျပည္တြင္ ဘုရားႏွင့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပါမက်န္ မီးျမႇိဳက္ခံေနရေသာ္လည္း ထိုဆရာေတာ္ႀကီးက ႐ုရွားႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာရွိပါေစဟု ဆုေတာင္းေပးသည္။

ဘုရားဖူသူ မရွိေလေသာ ထိုႏိုင္ငံတြင္ ပုံတူဘုရားတစ္ဆူ တည္ကာ ယၾတာေျခေလေသာ သာဝတို႔အဖြဲ႕က ကမာၻ႔ေျမာက္ျခမ္းေဒသအထိ သာသနာျပဳႏိုင္သည္ဟု လန္ၾကဳတ္ေတာ့သည္။

တိုင္းျပည္အာဏာကို အတင္းအဓမၼ လုယူ႐ုံမွ်မက မိမိလူမ်ိဳး မိမိႏိုင္ငံသားမ်ားကို မညႇာမတာ သတ္ ေလေသာ သာဝကို မည္သည့္တိုင္းႏိုင္ငံကမွ် အသိအမွတ္မျပဳၾကေပ။ ေခ်ာင္းေပါက္မတတ္သြားခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ ထိုႏိုင္ငံသည္လည္း သာဝကို ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ အမွတ္မထားေခ်။

အႀကိမ္ႀကိမ္လာေသာ္လည္း လက္နက္ခဲယမ္း ေဖာက္သည္တစ္ဦးအျဖစ္ထက္မပိုေသာ အျဖစ္ကို သာဝ မခံခ်ိမခံသာျဖစ္သည္။ ခရီးကအျပန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲႏွယ္ မည္သို႔မည္ပုံ ဧည့္ခံၾကသည့္ အေၾကာင္း မျဖစ္မေန အေရးခိုင္းကာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ေဖာ္ျပေစ သည္။ ေကာ္ေဇာနီႏွင့္ ကားနက္ႀကီးမွသည္ လမ္းေဘးအမႈိက္ပုံအထိ အံ့ဩစရာ တစ္ကြက္မရွိေသာ္လည္း သာဝခရီးစဥ္အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးႀကီးမ်ား ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ပါလာသည္မွာမူ အံ့ဩစရာ ေကာင္းလွသည္။​

သြက္သြက္ခါေအာင္ ႐ူးသြားၿပီဟု မဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း သာဝတစ္ေယာက္ ဘုရင္႐ူး႐ူးေနသည္မွာ ဖုံးမရ ကြယ္မရေတာ့ေပ။ ေကာင္းက်ိဳးတစ္စုံတစ္ရာ ေဆာင္ၾကဥ္းမေပးေသာ္လည္း ဘုန္းတန္ခိုး အရွိန္အဝါ ႀကီးသည့္ မင္းေကာင္းတစ္ပါးႏွယ္ ပုံေဖာ္လိုသည္။ ဖန္တီးလိုသည္။

အာဏာ႐ူးသူ သာဝက ထိုအတိုင္းပင္ျမင္ေစလိုလွသည္။​ ဘက္ေပါင္းစုံ ယိုယြင္းပ်က္စီးလာေသာ အေျခ အေနမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္လာခ်ိန္တြင္ သာဝက အစဥ္အလာ႐ူးသြပ္မႈတစ္ခုက ထုတ္ျပသည္။

ျပည္တန္ပတၱျမားႀကီး ေပၚထြက္လာသည္ဟူ၍ပင္။ တန္ဖိုးအနဂၢထိုက္သည့္ ထိုပတၱျမားႀကီးကို တစ္ဦး တစ္ေယာက္က ဆက္သြယ္လႉဒါန္းလာသည္ဟု ဆိုသည္။ မည္သူမည္ဝါကား မသိရ။ ဘယ္ကရမွန္း မသိေသာ ကာေပၚလစ္ဆပ္ျပားတုံးေယာင္ ထိုပတၱျမားတုံးႀကီးကို တိုင္းပိုင္ျပည္ပိုင္အျဖစ္ လႉဒါန္းသည္ ဟု ဆိုသည္။ လက္ခံသူကား ၎ကိုယ္တိုင္ပင္။​source-ျမန္မာေနာင္း

ပြည်တန်ပတ္တမြား၊ ကော်ဇောနီ၊ ဆင်ဖြူတော်နှင့် ရူးသထက်ရူးလာသော သာဝ

လက်နက်အားကိုးဖြင့် အရင်အာဏာလုယူခဲ့သူများလက်ထက်တွင် ဆင်ဖြူများ ပေါ်ထွက်ခဲ့သော်လည်း အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲဆိုသည့်အတိုင်း သာဝက သူ့ဆင်ဖြူမှာ ကြန်အင်လက္ခဏာ အားလုံးနှင့်ပြည့်စုံသည့် ပထဆုံးဆင်ဖြူတော်ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

လက်နက်အားကိုးဖြင့် အာဏာလုယုခဲ့သူဖြစ်သော်လည်း သာဝတစ်ယောက် လူထုထောက်ခံမှုကိုတော့ လိုချင်သည်။ မတန်မရာမည်သော်လည်း လိုချင်သည်ကတော့ မတန်တဆပင်။ တစ်တိုင်းတစ်ပြည်လုံး သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ လက်ခံသူဖြစ်လိုသည်။

ရဟန်းရှင်လူအများက မရပ်မနား ပုန်ကန်တော်လှန်နေသော်လည်း ပြိုင်ဘက်ကင်း နိုင်ငံ့အကြီးအကဲ နှယ် ပြုမူလှုပ်ရှားသည်။ ရှည်လျားထွေပြားသော တိုင်းပြပြည်ပြုမိန့်ခွန်းကြီးများ မနားတမ်းပြောသည်။

ဦးတည်ချက်များ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များ တခမ်းတနားထုတ်ဖော်သည်။

မစားရဝခမန်း အပ်ကြောင်းထပ်ပြောဆိုနေသော်လည်း မည်သူမျှ နားမဝင်ပေ။

သာဝ အားမလျှော့ပေ။ လူသိရှင်ကြား ဘုရင်ရူးရူးလာသည်။ အချိန်အခါအရ ပေါ်ထွက်လာသည့် မင်းကောင်းမင်းမြတ်တစ်ပါးနှယ် ပုံဖော်ရေး လန်ကြုတ်ဇာတ်လမ်းများ ထုတ်ပြတော့သည်။

သာဝ၏ နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မှာ ဆင်ဖြူဖြစ်သည်။ ကုန်လေပြီးသော နောင်တော်ကြီးများ လက်ထက်က ဇာတ်လမ်းဟောင်းပင်။ ကြန်အင်လက္ခဏာ ကိုက်ညီပြည့်စုံသော ဆင်ဖြူတော်ပေါ်ထွန်း သည်ဟု သတင်းလွှင့်သည်။ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံများမှနေ၍ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာတင်ဆက်သည်။ သတင်းစာများ တွင် မျက်နှာဖုံးသတင်းအဖြစ် ဖော်ပြသည်။

လက်နက်အားကိုးဖြင့် သာဝအရင် အာဏာသိမ်းယူများလက်ထက်တွင်လည်း ထိုထိုသော ဆင်ဖြူများ ပေါ်ထွန်းခဲ့သည်။ အကြံတူ နောက်လူသာစမြဲဆိုသည့်အတိုင်း သာဝကတော့ တမူထူးသည်။ ဆယ်ရက် သား ဆင်ဖြူလေးမှာ ထူးခြားကြန်အင်လက္ခဏာအားလုံးနှင့် ပြည့်စုံသည့် ပထဆုံး ဆင်ဖြူတော်ဖြစ် သည်ဟု ဆိုသည်။

ယခင့်ယခင် ပေါ်ခဲ့သော ဆင်ဖြူတော်များမှာ ကြန်အင်လက္ခဏာအားလုံးနှင့် ကိုက်ညီခြင်း မရှိဘဲ သူ့ ဆင်သည်သာ အပြည့်စုံဆုံးဟု ဝင့်ကြွားသည်။ သက်ရှိထင်ရှား နောင်တော်ကြီးများကို သာဝက ကလိ ထိုးလိုက်ခြင်းပင်။

အာဏာသိမ်းကတည်းက အသံမကြားရသည့် ထိုနောင်တော်ကြီးများ အနှစ်နှစ်အလလ ပစ်ပယ်ထား သည့် ဆင်ဖြူရုံပြေးကြည့်ရတော့မည့်နှယ်ပင်။

၃-၈-၂၀၂၂ ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာတွင်ဖော်ပြခဲ့သော သာဝ ၏ ဆင်ဖြူတော်

မကြာမီက သာဝတစ်ယောက် နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်တစ်ပြည်သွားရောက်ခဲ့သည်။ အာဏာသိမ်းပြီး ကတည်းက လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားရသည့် တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံပင်ဖြစ်သည်။ သွားသာ သွားသော် လည်း အထွေအထူးအကြောင်းပြစရာ မရှိပေ။

သာဝကလည်း အကြံမနည်းလှပေ။ ဘုရားထီးတင်သွားသည်ဟု အကြောင်းပြသည်။ အများပြည်သူ လည်ပတ်ကြည့်ရှုရာ ပန်းခြံအတွင်း တည်ထားသည့်ဘုရားဖြစ်သော်လည်း ဇဗ္ဗူတလူ မင်းတစ်ပါးက တည်သည့်ဘုရားနှယ် သာဝတို့အဖွဲ့က အမွှမ်းတင်သည်။

ကိုယ့်ကိုကိုယ် မင်းဆရာမြှောက်ထားသည့် သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးတချို့လည်း ပင့်ခေါ်သွားသည်။ မိမိတိုင်းပြည်တွင် ဘုရားနှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းပါမကျန် မီးမြှိုက်ခံနေရသော်လည်း ထိုဆရာတော်ကြီးက ရုရှားနိုင်ငံတော်ကြီး အေးချမ်းသာယာရှိပါစေဟု ဆုတောင်းပေးသည်။

ဘုရားဖူသူ မရှိလေသော ထိုနိုင်ငံတွင် ပုံတူဘုရားတစ်ဆူ တည်ကာ ယတြာခြေလေသော သာဝတို့အဖွဲ့က ကမ္ဘာ့မြောက်ခြမ်းဒေသအထိ သာသနာပြုနိုင်သည်ဟု လန်ကြုတ်တော့သည်။

တိုင်းပြည်အာဏာကို အတင်းအဓမ္မ လုယူရုံမျှမက မိမိလူမျိုး မိမိနိုင်ငံသားများကို မညှာမတာ သတ် လေသော သာဝကို မည်သည့်တိုင်းနိုင်ငံကမျှ အသိအမှတ်မပြုကြပေ။ ချောင်းပေါက်မတတ်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်သော ထိုနိုင်ငံသည်လည်း သာဝကို နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် အမှတ်မထားချေ။

အကြိမ်ကြိမ်လာသော်လည်း လက်နက်ခဲယမ်း ဖောက်သည်တစ်ဦးအဖြစ်ထက်မပိုသော အဖြစ်ကို သာဝ မခံချိမခံသာဖြစ်သည်။ ခရီးကအပြန်တွင် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲနှယ် မည်သို့မည်ပုံ ဧည့်ခံကြသည့် အကြောင်း မဖြစ်မနေ အရေးခိုင်းကာ နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများတွင် နေ့စဉ်ရက်ဆက် ဖော်ပြစေ သည်။ ကော်ဇောနီနှင့် ကားနက်ကြီးမှသည် လမ်းဘေးအမှိုက်ပုံအထိ အံ့ဩစရာ တစ်ကွက်မရှိသော်လည်း သာဝခရီးစဉ်အကြောင်း ဆောင်းပါးကြီးများ နေ့စဉ်ရက်ဆက်ပါလာသည်မှာမူ အံ့ဩစရာ ကောင်းလှသည်။

သွက်သွက်ခါအောင် ရူးသွားပြီဟု မဆိုနိုင်သော်လည်း သာဝတစ်ယောက် ဘုရင်ရူးရူးနေသည်မှာ ဖုံးမရ ကွယ်မရတော့ပေ။ ကောင်းကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ဆောင်ကြဉ်းမပေးသော်လည်း ဘုန်းတန်ခိုး အရှိန်အဝါ ကြီးသည့် မင်းကောင်းတစ်ပါးနှယ် ပုံဖော်လိုသည်။ ဖန်တီးလိုသည်။

အာဏာရူးသူ သာဝက ထိုအတိုင်းပင်မြင်စေလိုလှသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံ ယိုယွင်းပျက်စီးလာသော အခြေ အနေများကြောင့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဆုတ်ယုတ်လာချိန်တွင် သာဝက အစဉ်အလာရူးသွပ်မှုတစ်ခုက ထုတ်ပြသည်။

ပြည်တန်ပတ္တမြားကြီး ပေါ်ထွက်လာသည်ဟူ၍ပင်။ တန်ဖိုးအနဂ္ဂထိုက်သည့် ထိုပတ္တမြားကြီးကို တစ်ဦး တစ်ယောက်က ဆက်သွယ်လှူဒါန်းလာသည်ဟု ဆိုသည်။ မည်သူမည်ဝါကား မသိရ။ ဘယ်ကရမှန်း မသိသော ကာပေါ်လစ်ဆပ်ပြားတုံးယောင် ထိုပတ္တမြားတုံးကြီးကို တိုင်းပိုင်ပြည်ပိုင်အဖြစ် လှူဒါန်းသည် ဟု ဆိုသည်။ လက်ခံသူကား ၎င်းကိုယ်တိုင်ပင်။source-မြန်မာနောင်း