Local News

ေထာက္ပို႔ရဲေမေလးအတြက္အားေပးစကားေျပာေပးခဲ့ပါအုံး

“အေမြလဲျဖတ္ခံလိုက္ရတယ္

ၿပီးေတာ့မိသားစုဝင္ေတြလဲ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္အခုဆိုလုံးဝအဆက္အသြယ္မရေတာ့ဘူး”

ေထာက္ပို႔ရဲေမေလးအတြက္အားေပးစကားေျပာေပးခက္ပါအုံး

“အေမြလဲျဖတ္ခံလိုက္ရတယ္

ၿပီးေတာ့မိသားစုဝင္ေတြလဲ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္အခုဆိုလုံးဝအဆက္အသြယ္မရေတာ့ဘူး”

ေထာက္ပို႔ရဲေမေလးအတြက္အားေပးစကားေျပာေပးခက္ပါအုံး

“အေမြလဲျဖတ္ခံလိုက္ရတယ္

ၿပီးေတာ့မိသားစုဝင္ေတြလဲ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္အခုဆိုလုံးဝအဆက္အသြယ္မရေတာ့ဘူး”ေထာက္ပို႔ရဲေမေလးအတြက္

အားေပးစကားေျပာေပးခက္ပါအုံး

“အေမြလဲျဖတ္ခံလိုက္ရတယ္

ၿပီးေတာ့မိသားစုဝင္ေတြလဲ အဖမ္းခံလိုက္ရတယ္အခုဆိုလုံးဝအဆက္အသြယ္မရေတာ့ဘူး”ေထာက္ပို႔ရဲေမေလးအတြက္

အားေပးစကားေျပာေပးခက္ပါအုံး