Local News

“ေ႐ႊဘ ေနာက္ပိုင္း ၾကမ္းမည္” ကာလ ထဲ စတင္ ခ်ည္းနင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီ

ေ႐ႊဘ ေနာက္ပိုင္း ၾကမ္းမည္” ကာလ ထဲ စတင္ ခ်ည္းနင္း ဝင္ေရာက္လာၿပီ

ကုလ အေထြေထြ ညီလာခံ၏ ကိုယ္စားလွယ္ ခန႔္အပ္ေရး ေကာ္မတီမွ တနလၤာေန႔တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး စစ္အာဏာသိမ္း အဖြဲ႕မွ သံအမတ္အသစ္ အမည္စာရင္း တင္သြင္းလာမႈ အေပၚ မဲ ပင္ ခြဲစရာ မလိုပဲ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ေပးရန္ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္မံ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား အေထြေထြ ညီလာခံမွ ေသာၾကာေန႔တြင္ တရားဝင္ ေက်ညာလိုက္ျခင္းျဖင့္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရဖက္မွ ရပ္တည္လာခဲ့သူ ျမန္မာ အၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ ဆက္လက္ ၍ တည္ၿမဲသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုဆုံးျဖတ္ခ်က္ အေပၚ လန္ဒန္ အေျခစိုက္ ျမန္မာ အေရး တာဝန္ခံမႈ ထြက္ေပၚေရး ပ႐ိုဂ်က္၏ ဒါ႐ိုက္တာ ျဖစ္သူ ဘီဘီစီ သတင္းေထာက္ေဟာင္းႀကီး ခရစ္ ဂန္းနက္စ္ (ပုံတြင္ ရႈ) မွ ႀကိဳဆိုလိုက္ၿပီး “တရားမဝင္ စစ္အာဏာသိမ္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာ၏ အသိအမွတ္ ျပဳခံရေရး ႀကိဳးပမ္းလာေနခ်ိန္တြင္ ယခုလို ေ႐ႊ႕ဆိုင္းခံလိုက္ရျခင္းသည္ သံတမန္ေရးအရ ေရာ၊ သေကၤတ သေဘာအရပါ လြန္စြာ ေလးနက္ မႈ ရွိသည္” ဟု ဆိုသည္။

“ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ပိုေပါ့ ၏ ခမာနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အၾကမ္းဖက္ လုပ္ရပ္မ်ား ေနာက္တြင္ တခါဖူးမွ် မႀကဳံဖူးသည့္ အတိုင္းအတာျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဳးလြန္ေနခဲ့သူ ျဖစ္သည္” ဟုလည္း ႏႈိင္းယွဥ္ ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပ႐ိုဂ်က္၏ တာဝန္ရွိသူ တဦး လည္း ျဖစ္သည့္ ဒါမီယန္ လီလီမွလည္း ကုလ အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရအား ကုလ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး တြင္ ကိုယ္စားျပဳခြင့္ ေပးရန္ ႏွင့္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအားလည္း ကုလ အခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အဝေပးပါရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျပန္သည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းသည္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံရွိ အေထြေထြ ညီလာခံတြင္ ျမန္မာ ကိုယ္စားျပဳ တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေနေသာ္လည္း ကုလ လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ၏ ျမန္မာေနရာသည္ လစ္လပ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာျပည္သူ ၅၅ သန္းမွ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ေသာ အစိုးရတရပ္၏ ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္ရာ ေရာက္ေနသည္၊ အစရွိသျဖင့္ ၎တို႔ ၏ ေျပာဆိုခဲ့မႈမ်ားကို ဝါရွင္တန္ ပို႔စ္ သတင္းစာႀကီးတြင္ အက်ယ္တဝင့္ ေဖၚျပထားသည္။

အလားတူပင္ ျမန္မာစစ္ေကာင္စီ ကဲ့သို႔ပင္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားေနေသာ တာလီဘန္ အဖြဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္ခြင့္ကိုလည္း ျငင္းပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ႏွင့္ RFA အင္တာဗ်ဳးတြင္ မိမိ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေဘာင္အတြင္းမွ တိုင္းျပည္ ႏွင့္ လူမ်ိဳး အတြက္ ေကာင္းရာေကာင္းက်ိဳး ကို ဆက္လက္သယ္ပိုးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအားလည္း ျမန္မာျပည္သူတို႔ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ၊ ျပႆနာမ်ားကို ပိုမို သိရွိသေဘာေပါက္လာေအာင္ ရွင္းျပသြားမည္ ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာျပည္သူ ၂၆၀၀ နီးပါးသည္ စစ္ေကာင္စီ၏ ဥပေဒမဲ့ သတ္ျဖတ္ျခင္းကို ခံခဲ့ၾကရၿပီး တႏိုင္ငံလုံးရွိ ျပည္သူမ်ားလည္း ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ဒုကၡသုကၡမ်ား ႀကဳံေတြ႕ေနရၿပီျဖစ္သည္၊ ကုလ စာရင္းဇယားမ်ားအရ ၁၄ သန္း ခန႔္ရွိ ျပည္သူမ်ားသည္ အစားအေသာက္ ရွားပါး ျပတ္လတ္မႈ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏွင့္ NUG အပါအဝင္ အဖြဲ႕အစည္း ေပါင္းစုံမွ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုေနရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတြက္ လက္ရွိတြင္ ကုလ သမဂၢ လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီသို႔ တင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္း အား ၿဗိတိန္မွ ဩဂုတ္လ ကတည္းက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ယင္း အေပၚ ေကာင္စီ ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အၾကား ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီး အတည္ျပဳရန္ နီးစပ္လာေနၿပီ ျဖစ္၍ တိုးတက္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ၿပီးပါက ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အေပၚ စစ္တပ္မွ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳပ္စြာ ျပဳက်င့္ေနမႈမ်ား ကို ကမာၻအား မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းသာ ျဖစ္၍ ထိေရာက္ျပတ္သားသည့္ အေရးယူမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ လမ္းခင္းေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္ဟု လည္း ပါရွိခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ရွိ ကုလ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ အင္ဂ်ီအို မ်ား သည္ အကူအညီမ်ားကို အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသူ မ်ား ထံ ေရာက္ရွိလိုသည္ဆိုက ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း အားလုံး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္မွသာ ျဖစ္မည္ဟုလည္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ အမ်ိဳးသား ညီၫြတ္ေရး အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ား မွ ျပည္သူတို႔၏ ေတာ္လွန္ေရးကို ပုံေပၚလာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပို၍ ပို၍ အေရးႀကီးသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ကို မည္သူမွ် မျငင္းႏိုင္ေအာင္ ထင္ရွားလာေနၿပီ ျဖစ္၍ ကုလ တခုတည္း အေပၚ ေမွ်ာ္ၾကည့္ေန၍ မရေၾကာင္း၊ ကုလ သည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၃ ႏိုင္ငံ ပါဝင္ေန၍ ႏိုင္ငံတခုစီ၏ ဆုံးျဖတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရ၍ ၾကန႔္ၾကာမႈမ်ား ရွိေန၍ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားက NUG အား လူသိရွင္ၾကား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း မရွိေသာ္လည္း အတူ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္လာေနၿပီ ျဖစ္၍ က်န္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ထိုအတိုင္း လုပ္ေပးျခင္း ျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္သူမ်ား အား အကူအညီေပးၾကပါရန္ ေတာင္းဆိုသည္ဟု ဆိုသည္၊ NUG သည္ တည္ေထာင္ၿပီး လ ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္အတြင္း တိုးတက္မႈ အမ်ားအျပား ထြက္ေပၚလာေအာင္ ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အထင္အရွားပင္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။

မင္းေအာင္လႈိင္သည္ ၎၏ အာဏာ တည္ၿမဲေရး အတြက္ မည္သည္ကိုမွ်ပင္ ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္အားေတာ့ပဲ မဲမဲ ျမင္ရာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ကာ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ေနျခင္း ျဖင့္ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ဖိစီးလာေနခ်ိန္တြင္ ယ ခုအပတ္အတြင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းအား လက္ရွိတာဝန္မ်ား ဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ႏွင့္ အတူ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္လုံးမွ BURMA ACT ပါဝင္သည္ ကာကြယ္ေရး အသုံးစရိတ္ကို အတည္ျပဳ ေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

ႏွစ္ ႏွစ္လုံးလုံး သံအမတ္ႀကီး ဦးေက်ာ္မိုးထြန္း ေျပာသလို ကိုယ္ေရာ စိတ္ပါ ႀကိမ္မီးအုံးသလို ထိခိုက္ ခံစား‌ေနခဲ့ရၿပီး ေနာက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္မ်ား သမ္းလာေနၿပီ ျဖစ္သည့္ “ေ႐ႊဘ ေနာက္ပိုင္း ၾကမ္းမည္” ကာလ ထဲ စတင္ ခ်ည္းနင္း ဝင္ေရာက္လာေနျခင္းဟု မဆိုက အျခားမည္သို႔မွ် ေျပာႏိုင္ေပဦးမည္နည္း။

This is the moment of “Shew Ba’s comeback in full force”.

ျပည္သူတို႔၏ ခုခံ တြန္းလွန္စစ္ မုခ် ေအာင္ရမည္!!!

Hla Soewai

ရွှေဘ နောက်ပိုင်း ကြမ်းမည်” ကာလ ထဲ စတင် ချည်းနင်း ဝင်ရောက်လာပြီ

ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံ၏ ကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ရေး ကော်မတီမှ တနင်္လာနေ့တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး စစ်အာဏာသိမ်း အဖွဲ့မှ သံအမတ်အသစ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းလာမှု အပေါ် မဲ ပင် ခွဲစရာ မလိုပဲ ဆုံးဖြတ်ချက် ပေးရန် နောက်တကြိမ် ထပ်မံ ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်အား အထွေထွေ ညီလာခံမှ သောကြာနေ့တွင် တရားဝင် ကျေညာလိုက်ခြင်းဖြင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရဖက်မှ ရပ်တည်လာခဲ့သူ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် ဆက်လက် ၍ တည်မြဲသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။

ထိုဆုံးဖြတ်ချက် အပေါ် လန်ဒန် အခြေစိုက် မြန်မာ အရေး တာဝန်ခံမှု ထွက်ပေါ်ရေး ပရိုဂျက်၏ ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ ဘီဘီစီ သတင်းထောက်ဟောင်းကြီး ခရစ် ဂန်းနက်စ် (ပုံတွင် ရှု) မှ ကြိုဆိုလိုက်ပြီး “တရားမဝင် စစ်အာဏာသိမ်း ခေါင်းဆောင်များမှ နိုင်ငံတကာ၏ အသိအမှတ် ပြုခံရရေး ကြိုးပမ်းလာနေချိန်တွင် ယခုလို ရွှေ့ဆိုင်းခံလိုက်ရခြင်းသည် သံတမန်ရေးအရ ရော၊ သင်္ကေတ သဘောအရပါ လွန်စွာ လေးနက် မှု ရှိသည်” ဟု ဆိုသည်။

“ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ပိုပေါ့ ၏ ခမာနီ အုပ်ချုပ်ရေး ကာလအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အကြမ်းဖက် လုပ်ရပ်များ နောက်တွင် တခါဖူးမျှ မကြုံဖူးသည့် အတိုင်းအတာဖြင့် မြန်မာ ပြည်သူများ အပေါ် အကြမ်းဖက်မှု ကျုးလွန်နေခဲ့သူ ဖြစ်သည်” ဟုလည်း နှိုင်းယှဉ် ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။

အဆိုပါ ပရိုဂျက်၏ တာဝန်ရှိသူ တဦး လည်း ဖြစ်သည့် ဒါမီယန် လီလီမှလည်း ကုလ အနေဖြင့် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရအား ကုလ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး တွင် ကိုယ်စားပြုခွင့် ပေးရန် နှင့် ဦးကျော်မိုးထွန်းအားလည်း ကုလ အခွင့်အရေးများ နှင့် ခံစားခွင့်များ အပြည့်အဝပေးပါရန် တိုက်တွန်းခဲ့ပြန်သည်။

လက်ရှိတွင် ဦးကျော်မိုးထွန်းသည် အဖွဲ့ဝင် ၁၉၃ နိုင်ငံရှိ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် မြန်မာ ကိုယ်စားပြု တက်ရောက်ခွင့် ရှိနေသော်လည်း ကုလ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီ၏ မြန်မာနေရာသည် လစ်လပ်နေဆဲပင် ဖြစ်သည်ဟု ထောက်ပြခဲ့သည်။ ယင်းသည် မြန်မာပြည်သူ ၅၅ သန်းမှ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် သောင်ပြိုကမ်းပြို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သော အစိုးရတရပ်၏ ကိုယ်စားပြုနိုင်ခွင့်ကို ငြင်းပယ်ရာ ရောက်နေသည်၊ အစရှိသဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ ပြောဆိုခဲ့မှုများကို ဝါရှင်တန် ပို့စ် သတင်းစာကြီးတွင် အကျယ်တဝင့် ဖေါ်ပြထားသည်။

အလားတူပင် မြန်မာစစ်ကောင်စီ ကဲ့သို့ပင် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားနေသော တာလီဘန် အဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် စေလွှတ်ခွင့်ကိုလည်း ငြင်းပယ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။

ဦးကျော်မိုးထွန်း နှင့် RFA အင်တာဗျုးတွင် မိမိ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်အတွင်းမှ တိုင်းပြည် နှင့် လူမျိုး အတွက် ကောင်းရာကောင်းကျိုး ကို ဆက်လက်သယ်ပိုးသွားမည် ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအားလည်း မြန်မာပြည်သူတို့ ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများကို ပိုမို သိရှိသဘောပေါက်လာအောင် ရှင်းပြသွားမည် ဟု ဆိုသည်။

လက်ရှိတွင် မြန်မာပြည်သူ ၂၆၀၀ နီးပါးသည် စစ်ကောင်စီ၏ ဥပဒေမဲ့ သတ်ဖြတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရပြီး တနိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများလည်း ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ဒုက္ခသုက္ခများ ကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်သည်၊ ကုလ စာရင်းဇယားများအရ ၁၄ သန်း ခန့်ရှိ ပြည်သူများသည် အစားအသောက် ရှားပါး ပြတ်လတ်မှု နှင့် ရင်ဆိုင်နေရကြောင်း၊ ထို့အတွက်ကြောင့်လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ နှင့် NUG အပါအဝင် အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းစုံမှ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုနေရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

ထို့အတွက် လက်ရှိတွင် ကုလ သမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီသို့ တင်သွင်းရန် ဆုံးဖြတ်ချက် မူကြမ်း အား ဗြိတိန်မှ ဩဂုတ်လ ကတည်းက ဦးဆောင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ယင်း အပေါ် ကောင်စီ ဝင် နိုင်ငံများ အကြား ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်နေပြီး အတည်ပြုရန် နီးစပ်လာနေပြီ ဖြစ်၍ တိုးတက်မှုများ ထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီးပါက မြန်မာ ပြည်သူများ အပေါ် စစ်တပ်မှ ရက်စက် ကြမ်းကြုပ်စွာ ပြုကျင့်နေမှုများ ကို ကမ္ဘာအား မီးမောင်းထိုးပြလိုက်ခြင်းသာ ဖြစ်၍ ထိရောက်ပြတ်သားသည့် အရေးယူမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် လမ်းခင်းပေးနိုင်စွမ်း ရှိသည်ဟု လည်း ပါရှိခဲ့သည်။

ရန်ကုန်ရှိ ကုလ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အင်ဂျီအို များ သည် အကူအညီများကို အမှန်တကယ် လိုအပ်နေသူ များ ထံ ရောက်ရှိလိုသည်ဆိုက ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အဖွဲ့အစည်း အားလုံး နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်မှသာ ဖြစ်မည်ဟုလည်း ထောက်ပြသွားခဲ့သည်။

လက်ရှိတွင် အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရနှင့် တိုင်းရင်းသား တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ မှ ပြည်သူတို့၏ တော်လှန်ရေးကို ပုံပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပို၍ ပို၍ အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေသည်ကို မည်သူမျှ မငြင်းနိုင်အောင် ထင်ရှားလာနေပြီ ဖြစ်၍ ကုလ တခုတည်း အပေါ် မျှော်ကြည့်နေ၍ မရကြောင်း၊ ကုလ သည် နိုင်ငံပေါင်း ၁၉၃ နိုင်ငံ ပါဝင်နေ၍ နိုင်ငံတခုစီ၏ ဆုံးဖြတ် လုပ်ဆောင်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ၍ ကြန့်ကြာမှုများ ရှိနေ၍ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။

အချို့နိုင်ငံများက NUG အား လူသိရှင်ကြား အသိအမှတ်ပြုခြင်း မရှိသော်လည်း အတူ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်လာနေပြီ ဖြစ်၍ ကျန် နိုင်ငံများကိုလည်း ထိုအတိုင်း လုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် မြန်မာ ပြည်သူများ အား အကူအညီပေးကြပါရန် တောင်းဆိုသည်ဟု ဆိုသည်၊ NUG သည် တည်ထောင်ပြီး လ ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်း တိုးတက်မှု အများအပြား ထွက်ပေါ်လာအောင် ဖေါ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်မှာ အထင်အရှားပင် ဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။

မင်းအောင်လှိုင်သည် ၎င်း၏ အာဏာ တည်မြဲရေး အတွက် မည်သည်ကိုမျှပင် ဂရုမစိုက်နိုင်အားတော့ပဲ မဲမဲ မြင်ရာ တိုက်လေယာဉ်များ စေလွှတ်ကာ ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်နေခြင်း ဖြင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ဖိစီးလာနေချိန်တွင် ယ ခုအပတ်အတွင်း သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းအား လက်ရှိတာဝန်များ ဆက်လက် ထမ်းဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက် နှင့် အတူ အမေရိကန် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်လုံးမှ BURMA ACT ပါဝင်သည် ကာကွယ်ရေး အသုံးစရိတ်ကို အတည်ပြု ပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။

နှစ် နှစ်လုံးလုံး သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ပြောသလို ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကြိမ်မီးအုံးသလို ထိခိုက် ခံစား‌နေခဲ့ရပြီး နောက် မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်များ သမ်းလာနေပြီ ဖြစ်သည့် “ရွှေဘ နောက်ပိုင်း ကြမ်းမည်” ကာလ ထဲ စတင် ချည်းနင်း ဝင်ရောက်လာနေခြင်းဟု မဆိုက အခြားမည်သို့မျှ ပြောနိုင်ပေဦးမည်နည်း။

This is the moment of “Shew Ba’s comeback in full force”.

ပြည်သူတို့၏ ခုခံ တွန်းလှန်စစ် မုချ အောင်ရမည်!!!

Hla Soewai