Local News

အလ်ိဳလ်ိဳေပၚထြက္လာေတာ့မည့္ ၿမိဳ႕သိမ္းေၾကျငာခ်က္ စာတမ္းမ်ား

အလ်ိဳလ်ိဳေပၚထြက္လာေတာ့မည့္ ၿမိဳ႕သိမ္းေၾကျငာခ်က္ စာတမ္းမ်ား

” ျပည္သူေတြေဘးကင္းေရး ေရွ႕တန္းစခန္းေနရာကို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္-ေအာင္လံ အသိေပး ”

ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕သိမ္းတို႔ ဘာတို႔လာရင္လည္း ေသခ်ာ အတည္က် တည္ၿပီ ျဖစ္ၿပီဆို ပထမ NUG ဘက္က ယႏၲားတည္ေဆာက္ၿပီးတာနဲ႔ ဒုတိယအဆင့္ ခုလို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အျဖစ္ အသိေပးေၾကျငာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ တတိယကေတာ့ စိုးမိုး ေအးခ်မ္းေသာ NUG အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ နယ္ေျမမ်ား စသည္ေပါ့ေလ

ခ်က္ျခင္းမေၾကျငာေသးပဲ စကစေဒါက္တိုင္ေတြ ရွင္းလင္းေမာင္းထုတ္ၿပီး NUG အစိုးရ ယႏၲားလည္ပတ္ႏိုင္ဖို႔ အထိုင္ခ် လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမွာ စစ္တပ္က ရႈံးမဲႏွာတင္းၿပီး လက္လြတ္ရနယ္ေျမေတြကို မစိုးမိုးႏိုင္ေတာ့မည့္အတူ ရန္သူသဖြယ္ ေခ်မြဖ်က္စီးၿပီး NUG မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ေလယာဥ္နဲ႔ လာတိုက္မစိုးလို႔ပါ

ထိုအတြက္ ခ်က္ျခင္းမေၾကျငာေသးပဲ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ဆင့္ကဲေျပာင္းလဲ တည္ေဆာက္ၿပီးမွ ေၾကျငာမွာ ျဖစ္သလို ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစသည့္ ယႏၲရားေတြ ေကာင္းစြာ တည္ၿပီး လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ လည္ပတ္ေစၿပီးမွ ေလယာဥ္ပ-စ္လို အရာမ်ိဳးပါ ထားရွိထားၿပီးမွ ေသခ်ာ ေၾကျငာၾကပါလိမ့္မယ္ ခုေတာ့ စိုးမိုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ အဆင့္ေပါ့ေလ

အကယ္၍ အဆင့္ေက်ာ္ၿပီး ေၾကျငာခဲ့ရင္ ထိုသို႔ သက္မွတ္ ေအာင္ပြဲခံ ေၾကျငာတာနဲ႔ စစ္တပ္ဟာ NUG ရဲ႕ လည္ပတ္ေနတဲ့ ယႏၲရားေနရာမ်ားသို႔ ဥပမာ တေန႔က NUG ေဆး႐ုံ စာသင္ခန္း ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္း ျပည္သူမ်ားရွိရာ စသည့္ေနရာေတြသို႔ ဝင္က်ဲ အၾကမ္းဖက္ ပစ္ခ-တ္ ယုတ္မာ ဖ်က္စီးသြားသည္ကို အားလုံး အသိပါ

ဒီေတာ့ ၿမိဳ႕သိမ္းျခင္း အႏုပညာမွာ ေလယာဥ္ပ-စ္မရွိမျခင္း ဒါေတြေၾကာင့္ ဒီၿမိဳ႕ပိုင္ၿပီ ထိန္းခ်ဳပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီဟု ခ်က္ျခင္းမေၾကျငာပဲ NUG ယႏၲား လည္ပတ္ စိုးမိုး ေသခ်ာ တည္ေဆာက္ၿပီးမွ အသိေပး ေၾကျငာမွာ ျဖစ္သလို ရန္သူ အေျခေနေပၚမူတည္ၿပီးလည္း ေၾကျငာႏိုင္ပါတယ္

ဒီေတာ့ၿမိဳ႕သိမ္းျခင္းအႏုပညာမွာ ဆင့္ကဲလုပ္ထုံးနည္းအခ်က္ေတြရွိ၍ စကစေဒါက္တိုင္ေမာင္းထုတ္လိုက္႐ုံနဲ႔ သိမ္းႏိုင္မည္ဟု မဆိုပဲ ထိန္းခ်ဳပ္အဆင့္ဆိုတာ နာလည္ရပါမယ္ အဆင့္နဲ႔ မေၾကျငာပဲ သိမ္းပိုက္ထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ ဒီနည္းနဲ႔ အျခားေနရာ ၿမိဳ႕ေတြကိုလည္း ဆင့္ကဲ ထိန္းခ်ဳပ္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ပါတယ္

ၿပီးမွ ေနာက္အဆင့္ေတြ အေနနဲ႔ ေသခ်ာ ခ်ည္တုတ္ ျဖည့္စြပ္ၿပီး အခိုင္မာ အထိုင္ခ် သိမ္းပိုက္ၿပီး ေၾကျငာမွာပါ NUG ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တရားေရး ကာကြယ္ေရးမ႑ိဳင္မွန္သမ် လိုအပ္တာေတြ ထူေထာင္ၿပီး သို႔မွ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ Rules စံႏႈန္း သက္မွတ္ခ်က္အရ တရားဝင္ အစိုးအျဖစ္ အျမန္ အသိမွတ္ျပဳခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္

သို႔‌မွ တလရလည္း ခ်က္ျခင္း အျမန္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ မ်ားစြာ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိလာႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး ထိုအေျခေန အဆင့္ေတြဆို မေၾကျငာလို႔မရပါဘူး ႏိုင္ငံေရး စစ္ေရး ျပတ္သားစြာ ေအာင္ႏိုင္မႈအျဖစ္ တရားဝင္မႈနဲ႔ ျပည္သူေထာက္ခံမႈ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္း စိုးမိုးမႈကို ျပသလို႔ NUG ဟာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အစိုးရျဖစ္ေၾကာင္း

ျပည္တြင္းျပည္ပက ႏိုင္ျမင္းေလာင္းသက္မွတ္တာထက္ပိုတဲ့ ပုံေအာေလာင္းဘက္ပါမႈနဲ႔ ရန္သူဘက္ပါသူမွန္သမွ် ေၾကာက္လန႔္ၿပိဳဆင္းၿပီး ဗ်ဴဟာနဲ႔ လက္ရွိအေျခေနမွန္အရ အားလုံး ၿငိမ္သက္သြားမွာ ျဖစ္သလို စစ္တပ္ရဲ႕ ယႏၲရားမွန္သမွ် ဆုတ္ကြာ ရပ္တန႔္ၿပီး ေနာက္ဆုတ္ ဒူးေထာက္ၾကဖို႔

မၾကာခင္ အခ်ိန္ေတာတြင္းမွာ ယခုလို ေၾကျငာအသိေပးမႈမ်ား ေနရာစုံမွေန အလ်ိဳလ္်ဳေပၚထြက္လာပါေတာ့မည္ဆိုတာ ေတာ္လွန္ႏွစ္သစ္မွာ ေအာင္ပြဲျဖစ္ပါ..ရပါၿပီ မိတ္ေဆြမ်ား

မင္းၾကည္ညိဳေန

ျပည္သူေတြေဘးကင္းေရး ေရွ႕တန္းစခန္းေနရာကို ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္-ေအာင္လံ အသိေပး

The Nation Voice

မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္-ေအာင္လံ တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ဘာျမဴဒါရဲ႕ ေရွ႕တန္းစခန္းကို ျပည္သူမ်ားအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးကိုေရွ႕ရႈၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္တယ္လို႔ အဲဒီတပ္ဖြဲ႕က အသိေပးလိုက္ပါတယ္။

တပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္တာဟာ မဟာဗ်ဴဟာအရ အစဥ္တစိုက္လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြအေပၚမူတည္ၿပီး နယ္ေျမထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ လိုအပ္လာတာေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။

” တကယ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္လည္းပါသလို စစ္ေရးအရ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေတြကေတာ့ ေပးသိလို႔မရတာေတြလည္း ရွိေနေသးလို႔ပါ။ ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ျမင္လာႏိုင္တဲ့အရာေတြ ရွိမွာပါ။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီေလာက္ပဲ ေျဖရအုံးမွာပါဗ် ” လို႔ မေကြးတိုင္း ျပည္သူ႔ကာကြယ္ေရးတပ္ -ေအာင္လံမွ တာဝန္ခံဗိုလ္ GZ က ေျပာပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တပ္ဖြဲ႕က ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအျဖစ္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ ‘အႏၲရာယ္ဇုံ’စာတန္းခ်ိတ္စြဲထားရာ ေတာအတြင္းသို႔ ေတာပစ္ထြက္ျခင္း၊ ေက်ာ့ကြင္းေထာင္ျခင္း၊ သတင္းေထာက္လွမ္းျခင္း စတာေတြမျပဳလုပ္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ သတိေပးထားပါတယ္။

thenationvoicemyanmar

အလျိုလျိုပေါ်ထွက်လာတော့မည့် မြို့သိမ်းကြေငြာချက် စာတမ်းများ

” ပြည်သူတွေဘေးကင်းရေး ရှေ့တန်းစခန်းနေရာကို ထိန်းချုပ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ မကွေးတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်-အောင်လံ အသိပေး ”

ဒီတော့ မြို့သိမ်းတို့ ဘာတို့လာရင်လည်း သေချာ အတည်ကျ တည်ပြီ ဖြစ်ပြီဆို ပထမ NUG ဘက်က ယန္တားတည်ဆောက်ပြီးတာနဲ့ ဒုတိယအဆင့် ခုလို ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အဖြစ် အသိပေးကြေငြာမှာ ဖြစ်ပါတယ် တတိယကတော့ စိုးမိုး အေးချမ်းသော NUG အစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု နယ်မြေများ စသည်ပေါ့လေ

ချက်ခြင်းမကြေငြာသေးပဲ စကစဒေါက်တိုင်တွေ ရှင်းလင်းမောင်းထုတ်ပြီး NUG အစိုးရ ယန္တားလည်ပတ်နိုင်ဖို့ အထိုင်ချ လုပ်ဆောင်နေခြင်းမှာ စစ်တပ်က ရှုံးမဲနှာတင်းပြီး လက်လွတ်ရနယ်မြေတွေကို မစိုးမိုးနိုင်တော့မည့်အတူ ရန်သူသဖွယ် ချေမွဖျက်စီးပြီး NUG မအုပ်ချုပ်နိုင်အောင် လေယာဉ်နဲ့ လာတိုက်မစိုးလို့ပါ

ထိုအတွက် ချက်ခြင်းမကြေငြာသေးပဲ တဆင့်ပြီးတဆင့် ဆင့်ကဲပြောင်းလဲ တည်ဆောက်ပြီးမှ ကြေငြာမှာ ဖြစ်သလို ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ အုပ်ချုပ်ရေးစသည့် ယန္တရားတွေ ကောင်းစွာ တည်ပြီး လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် လည်ပတ်စေပြီးမှ လေယာဉ်ပ-စ်လို အရာမျိုးပါ ထားရှိထားပြီးမှ သေချာ ကြေငြာကြပါလိမ့်မယ် ခုတော့ စိုးမိုး ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အဆင့်ပေါ့လေ

အကယ်၍ အဆင့်ကျော်ပြီး ကြေငြာခဲ့ရင် ထိုသို့ သက်မှတ် အောင်ပွဲခံ ကြေငြာတာနဲ့ စစ်တပ်ဟာ NUG ရဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ ယန္တရားနေရာများသို့ ဥပမာ တနေ့က NUG ဆေးရုံ စာသင်ခန်း ထိန်းချုပ်ရေးစခန်း ပြည်သူများရှိရာ စသည့်နေရာတွေသို့ ဝင်ကျဲ အကြမ်းဖက် ပစ်ခ-တ် ယုတ်မာ ဖျက်စီးသွားသည်ကို အားလုံး အသိပါ

ဒီတော့ မြို့သိမ်းခြင်း အနုပညာမှာ လေယာဉ်ပ-စ်မရှိမခြင်း ဒါတွေကြောင့် ဒီမြို့ပိုင်ပြီ ထိန်းချုပ် အုပ်ချုပ်နိုင်ပြီဟု ချက်ခြင်းမကြေငြာပဲ NUG ယန္တား လည်ပတ် စိုးမိုး သေချာ တည်ဆောက်ပြီးမှ အသိပေး ကြေငြာမှာ ဖြစ်သလို ရန်သူ အခြေနေပေါ်မူတည်ပြီးလည်း ကြေငြာနိုင်ပါတယ်

ဒီတော့မြို့သိမ်းခြင်းအနုပညာမှာ ဆင့်ကဲလုပ်ထုံးနည်းအချက်တွေရှိ၍ စကစဒေါက်တိုင်မောင်းထုတ်လိုက်ရုံနဲ့ သိမ်းနိုင်မည်ဟု မဆိုပဲ ထိန်းချုပ်အဆင့်ဆိုတာ နာလည်ရပါမယ် အဆင့်နဲ့ မကြေငြာပဲ သိမ်းပိုက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဒီနည်းနဲ့ အခြားနေရာ မြို့တွေကိုလည်း ဆင့်ကဲ ထိန်းချုပ် သိမ်းပိုက်နိုင်ပါတယ်

ပြီးမှ နောက်အဆင့်တွေ အနေနဲ့ သေချာ ချည်တုတ် ဖြည့်စွပ်ပြီး အခိုင်မာ အထိုင်ချ သိမ်းပိုက်ပြီး ကြေငြာမှာပါ NUG ရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး တရားရေး ကာကွယ်ရေးမဏ္ဍိုင်မှန်သမျ လိုအပ်တာတွေ ထူထောင်ပြီး သို့မှ နိုင်ငံတကာရဲ့ Rules စံနှုန်း သက်မှတ်ချက်အရ တရားဝင် အစိုးအဖြစ် အမြန် အသိမှတ်ပြုခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်

သို့‌မှ တလရလည်း ချက်ခြင်း အမြန် အောင်မြင်ဖို့ များစွာ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး ထိုအခြေနေ အဆင့်တွေဆို မကြေငြာလို့မရပါဘူး နိုင်ငံရေး စစ်ရေး ပြတ်သားစွာ အောင်နိုင်မှုအဖြစ် တရားဝင်မှုနဲ့ ပြည်သူထောက်ခံမှု နယ်မြေ အေးချမ်း စိုးမိုးမှုကို ပြသလို့ NUG ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အစိုးရဖြစ်ကြောင်း

ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်မြင်းလောင်းသက်မှတ်တာထက်ပိုတဲ့ ပုံအောလောင်းဘက်ပါမှုနဲ့ ရန်သူဘက်ပါသူမှန်သမျှ ကြောက်လန့်ပြိုဆင်းပြီး ဗျူဟာနဲ့ လက်ရှိအခြေနေမှန်အရ အားလုံး ငြိမ်သက်သွားမှာ ဖြစ်သလို စစ်တပ်ရဲ့ ယန္တရားမှန်သမျှ ဆုတ်ကွာ ရပ်တန့်ပြီး နောက်ဆုတ် ဒူးထောက်ကြဖို့

မကြာခင် အချိန်တောတွင်းမှာ ယခုလို ကြေငြာအသိပေးမှုများ နေရာစုံမှနေ အလျိုလ်ျုပေါ်ထွက်လာပါတော့မည်ဆိုတာ တော်လှန်နှစ်သစ်မှာ အောင်ပွဲဖြစ်ပါ..ရပါပြီ မိတ်ဆွေများ

မင်းကြည်ညိုနေ

ပြည်သူတွေဘေးကင်းရေး ရှေ့တန်းစခန်းနေရာကို ထိန်းချုပ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ မကွေးတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်-အောင်လံ အသိပေး

The Nation Voice

မကွေးတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်-အောင်လံ တပ်ဖွဲ့ဌာနချုပ်ဘာမြူဒါရဲ့ ရှေ့တန်းစခန်းကို ပြည်သူများအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီး ထိန်းချုပ်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်တယ်လို့ အဲဒီတပ်ဖွဲ့က အသိပေးလိုက်ပါတယ်။

တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာဟာ မဟာဗျူဟာအရ အစဉ်တစိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ်မူတည်ပြီး နယ်မြေထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်လာတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။

” တကယ်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက်လည်းပါသလို စစ်ရေးအရ တစ်ချို့အရာတွေကတော့ ပေးသိလို့မရတာတွေလည်း ရှိနေသေးလို့ပါ။ နောက်ပိုင်းတော့ မြင်လာနိုင်တဲ့အရာတွေ ရှိမှာပါ။

လုပ်ဆောင်ချက်ပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဒီလောက်ပဲ ဖြေရအုံးမှာပါဗျ ” လို့ မကွေးတိုင်း ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် -အောင်လံမှ တာဝန်ခံဗိုလ် GZ က ပြောပါတယ်။

ဒါကြောင့် တပ်ဖွဲ့က ထိန်းချုပ်နယ်မြေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တဲ့ ‘အန္တရာယ်ဇုံ’စာတန်းချိတ်စွဲထားရာ တောအတွင်းသို့ တောပစ်ထွက်ခြင်း၊ ကျော့ကွင်းထောင်ခြင်း၊ သတင်းထောက်လှမ်းခြင်း စတာတွေမပြုလုပ်ဖို့ မေတ္တာရပ်ခံ သတိပေးထားပါတယ်။

thenationvoicemyanmar