Category - Cele

Cele

တႏိုင္ငံလုံး ယေန႔အခ်ိန္ထိ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားတဲ့ “ေ႐ႊမန္းဆီသို႔” သီခ်င္းကို သီဆိုခဲ့သူ၊ ဘဝေနဝင္ခ်ိန္ကို အႏုပညာဘိုးဘြားမ်ား စုေဝးေနထိုင္ရာ ရိပ္သာစခန္းတြင္ ကုန္ဆုံးခဲ့ရသူ..မမစိမ္း